ÇANAKKALE İSKELE MEYDANI VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJESİ

İskele meydanı; kentin batı yönünde, kent insanının sıklıkla kullandığı Asya ve Avrupa arasında ana geçiş noktalarından biridir. Çanakkale Koruma Amaçlı İmar Planı Kapsamında ve Kentsel Sit Alanı 3. Derece Koruma Alt Bölgesinde bulunan meydan,konum olarak Çanakkale’nin deniz tarafından giriş kapısı niteliğindedir.

Mülkiyeti Çanakkale Belediyesine ait olan söz konusu taşınmaz İskele Meydanında yer almakla birlikte boğaz siluetinde etkili bir yere sahip ve kent imajına uygun bir alandır. Tüm bunların sonucunda Çanakkale Belediyesince hem bu alanın düzenlenmesi hemde cephe siluetinin iyileştirilmesine yönelik olarak proje çalışmaları başlamıştır. Tapu Sicili’nin 32L4A pafta, 474 ada, 12 parselinde kayıtlı bulunan taşınmaz 1263,75m2’lik alana sahiptir. İmar Planında bu alan, bitişik nizam 3 kattır.

Kentli mimarların yaptığı tasarım ve projelerle katılım sağlamaları prensibine dayalı başlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen projelerin kentlilerle paylaşılması amacıyla başlanan bir dizi toplantıya Ağustos ayı içinde başlanmıştır. Belediye'ye sunulan projeler arasında yapılan ön değerlendirmeler sonucunda Mimar Emel ÖZEN ve Mimar Eren GÜNAL' ın ortakhazırladığıKentsel Tasarım ve Mimari Proje çalışması sunulmaya uygun bulunarak kentlilere anlatılmaya başlanmıştır.

Ticaret odası, ÇASİAD, Rotary ve Lions kulüplerinin toplantılarında yapılan sunumların ardından Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Oda Temsilciliği ile Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıda alınan görüş ve öneriler değerlendirmeye alınmıştır.

Avan projede, özgün ve çağdaş tasarımı ile kente yeni anıtsal mimari bir öğe olarak kazanım sağlayacak olan yapıda şeffaf cam malzemenin yanı sıra, taş ve ahşap gibi doğal malzemeler, eski yapılara gönderme yapması amacıyla kullanılacaktır.

Kentli katılımcılarla yapılan bilgilendirme toplantıları tamamlanmış olup bu toplantılardan çıkan görüş ve öneriler değerlendirilecek projemize yansıyacaktır.

Bugün itibariyle Anafartalar Oteli ile birlikte değerlendirilebileceği sonucuna varılan alanda ortak üretilebilecek bir proje için Belediyemiz ve İl Özel İdaresi arasındaki görüşmeler devam etmektedir.

 

 

 


Şehitlik Sanal Gezisi  Esperro Kahve | Çekirdek Kahve | Çekirdek Kahve Makineleri